Q&A

Kastade mig huvudstupa in i ett försök på en Q&A igår på Instagram och lovade att svara er ikväll. Hoppades på många frågor, men ni var inte riktigt så nyfikna på mig som jag trodde, haha... *valfri fail sound effect*

Men, ni som skickade in - tack! Gillar er lite extra mycket och kommer att ge er lite utförligare svar just därför. Vi kör igång med fråga 1!

Vilken är den närmaste staden/orten där du bor?
Jag bor i en liten by cirka 30 km utanför Kiruna City. Egentligen känns det lite tokigt att kalla Kiruna för en stad, inte för att inte jag tycker att det är en stad. Utan för jag tänker att många av er som kikar in här bor i en större stad som Stockholm, Malmö eller kanske London och jämför med det. Det är ju inte riiiktigt samma puls här, men hjärtat slår för fullt ändå. 

De allra flesta brukar tänka på Icehotel när jag nämner att jag bor i Kiruna. Det andra brukar vara att vi är en stor kommun (lika stor som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans!) Nu på senare år så har även den pågående stadsflytten där vi flyttar hela centrum blivit mer och mer känt. Och tillgången på norrskenet såklart, särskilt kring Abisko.

Fördomarna brukar vara att vi bor i ett evigt mörker året-runt, men riktigt så är det inte. Det är enbart i drygt 20 dagar under polarnatten som solen inte orkar upp över horisonten, men tack vare snön så är det inte så mörkt som många tror. Och för att väga upp Polarnattens mörker får vi lite extra med ljus på våren och sommaren med midnattssolen som lyser i 50 sommardygn. Faktiskt är det så att Kiruna har mer dagsljus än Stockholm under sju av årets månader. Mellan 8 mars och 7 oktober är solen uppe fler timmar i Kiruna än i kungliga huvudstaden. En annan fördom är det här med att det springer runt isbjörnar överallt, går runt samer i kolt med renar på stan och att alla dricker hembränt. Nej, nix.

Jag önskade att fler svenskar turistade här för att se allt vad Kiruna har att erbjuda. Utöver spännande klassiska och unika aktiviteter och roliga grejer att kika på (så mycket att jag inte ens är halvvägs) har vi på senare år fått otroligt bra mat- och fikaupplevelser, bland annat Verandan på Icehotel, SPiS och Björhns. Min mamma som bor i Åre ringde häromdagen och var avundsjuk för att inte hon kunde uppleva allt daligen som mig. Tyckte jag var väldigt roligt eftersom Åre ofta lyfts som det ledande exemplet inom mycket. (Ps. Älskar Åre!)

Vill du veta mer?
Här hittar du mer fakta och information om Kiruna kommun
Här finns massor av aktiviteter, boende och information
Här hittar du mer om Stadsflytten
Här hittar du mer om Verandan, SPiS och Bjöhrns.

Nästa gång kör vi vidare på fråga nummer 2: Vem är du?
---------------------------
Threw myself into an attempt on a Q & A yesterday at Instagram and promised to answer you tonight. Hopeed on many questions, but you were not really as curious about me as I thought, haha ​​... *optional fail-sound effect *

But, you who sent in - thank you! Love you a little extra and will give you a little more detailed answer just for that reason. Let's start with question number one.

What is the closest town/city?
I live in a small town about 30 km outside Kiruna City. Actually, it's a bit crazy to call Kiruna for a city, not because I do not think it's a city. But, I think many of you who look in here might live in a larger city like Stockholm, Malmö or London and compare with that. It's not exactly the same pulse here, but the heart sure beats.

Most people usually think of Icehotel when I mention that I live in Kiruna. The second is that we are a big municipality (as big as Skåne, Blekinge and Halland together or half the Netherlands) Now in recent years, the ongoing city move has become more and more famous. And the northern lights, of course, especially around Abisko.

The prejudices tend to be that we live in eternal darkness all year round, but that's not true. It's only for 20 days during the polar night, when the sun doesn't reach up over the horizon, but thanks to the snow it's not as dark as many think. And to weigh up for the polar night we get some extra light in spring and summer with the midnight sun that shines for 50 summer days. In fact, Kiruna has more daylight than Stockholm during seven of the year's months. Between 8 March and 7 October, the sun is up more hours in Kiruna than in the royal capital. Another one is that it runs around polar bears in the town, walks around Sami in "kolt" with reindeers in a leash everywhere and that everyone is drinking moonshine. No, just... no.

I wish more locals were touristing here to see what Kiruna has to offer. In addition to exciting classical and unique activities/fun things to look at (so much that I'm not even halfway), we have got amazing food and "fika" the recent years, including Verandan at Icehotel, SPiS and Björhns. My mother, who lives in Åre, called the other day and was jealous for not being able to experience it daily like me. Thought it was very funny because Åre is often lifted as the leading example. (Ps. Love Åre!)

Wanna know more?
Here you can find more facts and info about kiruna
Here you find activities, where to stay and tourist info
Here you can read more about the city movement
And here you find all about the food and fika Verandan, SPiS och Bjöhrns.

Next up: Question number 2, Who are you?

Kommentera gärna: